top of page

Splošni pogoji za nakup in uporabo darilnih bonov

1.člen 

Splošni pogoji Splošni pogoji poslovanja so pravna podlaga za opredelitev pravic in obveznosti, ki izhajajo iz poslovanja z darilnimi boni.

Z objavo teh splošnih pogojev s strani Zavoda V Naravo, Pohorska ulica 21a, Maribor, je vsak kupec seznanjen, da z nakupom darilnega bona sprejema te splošne pogoje ter način poslovanja z darilnimi boni. 

2.člen 

Kupec ob nakupu darilnega bona sam izbere določeno vrednost, ki je navedena na darilnem bonu. 

3.člen 

Ponudnik, Zavod v Naravo, ob izdaji darilnega bona izda račun.

4.člen 

Veljavnost darilnega bona je do dneva zaprtja Koruznega labirinta, v darilnem bonu navedenem letu, od dneva nakupa darilne kartice. Po preteku roka veljavnosti morebitno neizkoriščeni darilni boni niso več veljavni. Kupec oziroma imetnik darilnega bonaje dolžan sam voditi evidenco veljavnosti. Za reševanje reklamacij po preteku veljavnosti darilne kartice je pristojen izvajalec storitve. Reklamacije o veljavnosti lahko posredujete pisno po pošti ali na elektronsi naslov info@koruzni-labirint.si.

5.člen 

Obisk koruznega labirinta z darilnim bonom je možno izvesti samo v celotni višini dobroimetja na darilnem bonu. V primeru, da vrednost dobroimetja na darilnem bonu ne zadošča za obisk  je plačilo za razliko do vrednosti kupljene storitve mogoče izvesti z veljavnim plačilnim sredstvom. Darilnih bonov ni mogoče zamenjati za gotovino, prav tako ni mogoče dobiti v gotovini izplačanega preostanka vrednosti. 

 

6. člen 

Ti splošni pogoji poslovanja začnejo veljati na dan njihove objave na spletni strani www.koruzni-labirint.si

Pridržujemo si pravico do spremembe splošnih pogojev poslovanja za izdajanje in uporabo darilnih bonov brez predhodne najave. Spremenjene splošne pogoje poslovanja takoj objavimo na spletni strani www.koruzni-labirint.si

 

7. člen 

Nepooblaščena in nezakonita uporaba darilnih bonov je kazniva. Morebitne spore med imetnikom darilne kartice in izvajalcem storitve rešuje stvarno pristojno sodišče v Mariboru.

 

Maribor, julij 2022

bottom of page