top of page

LOKACIJE 2024

Zakaj so naši labirinti vsako leto na istem mestu?

Zaradi KOLOBARJENJA. 

 

Kolobarjenje (tudi kolobar) je metoda razvrščanja poljščin, pri kateri se le-te ne sadijo vedno na isto mesto. Z načrtovanjem setvenih površin dosežemo največjo racionalnost in optimalnost bioloških, organizacijskih in prostorskih vplivov na tla in rastlino.

Z njim preprečujemo:​

  • enostransko koriščenje hranil,

  • kvarjenje strukture tal,

  • utrujenost tal zaradi kopičenja škodljivo delujočih proizvodov presnove in razgradnje gojenih rastlin in mikroorganizmov v tleh (toksini),

  • pojav bolezni in predvsem talnih škodljivcev pri prepogostem pridelovanju istih ali sorodnih kultur na istih površinah.

bottom of page